Regulament Campanie Promotionala “OXIVITA” (termeni si conditii)

Regulament Campanie Promotionala “OXIVITA” (termeni si conditii)

1.Organizatorul:

Campania este organizata de OXISPERO S.R.L. (denumit in continuare “OXISPERO” sau “Organizator”) cu sediul social in Mun. Braila, Str. Plevna, Nr. 62, Bl. D2, Sc. 1, Ap. 1, Jud. Braila si punct de lucru in Mun. Braila, Aleea Invatatorilor, Nr. 12, Jud. Braila, Cod Unic Inregistrare 39495118, numar inregistrare la Registrul Comertului J9/412/2018.

2.Desfasurarea campaniei promotionale:

2.1.      Campania promotionala “OXIVITA” are loc in perioada 07.05.2020 ora 00:00 – 07.06.2020 ora 23:59, in limita numarului maxim de pachete incluse in promotie.

2.2.      Regulamentul promotiei este disponibil pe site-ul Organizatorului www.oxigenhiperbar.ro. Participarea la aceasta campanie promotionala implica cunoasterea, respectarea si acceptarea integrala si neechivoca a tututor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament, precum si acordul Participantului.

3.Dreptul de participare:

Participantii la promotie pot fi, persoane fizice cu varsta minima de 18 ani/ persoane juridice, care precomanda si achita integral unul sau mai multe pachete de oxigenoterapie hiperbara ce sunt incluse in promotie.

4.Produse participante in campanie: podusele participante in campanie se transmit sub forma de Vouchere (denumite in            continuare Vouchere).

OXIVITA_5 : pachet de 5 sedinte de oxigenoterapie hiperbara, durata 60 min./sedinta.

OXIVITA_10: pachet de 10 sedinte de oxigenoterapie hiperbara, durata 60 min./sedinta.

Voucherele sunt emise si disponibile in editie limitata, conform deciziei 7.2020/ 07.05. 2020 a administratorului societăţii OXISPERO S.R.L.

5. Pretul voucherelor:

OXIVITA_5 : pret standard pachet 750 LEI – pret promotional 450 LEI. Avantaj client 300 LEI.

OXIVITA_10 : pret standard pachet 1300 LEI – pret promotional 845 LEI. Avantaj client 455 LEI.

 6. Valabilitatea voucherelor:

6.1.    Voucherele sunt valabile 12 luni de la data emiterii acestora. Data emiterii voucherului     este data la care contravaloarea acestuia a fost plătită emitentului, respectiv data creditării contului bancar al emitentului.

 6.2.   Utilizarea voucherelor pentru sedinte de oxigenoterapie hiperbara, se poate efectua oricand in cadrul termenului de valabilitate al acestora, termen inscris in mod vizibil pe acesta, după incetarea starii de urgenta instituita de autorităti prin Decretul 195/2020 si reluarea activitatii economice, pe bază de programare prealabila. Organizatorul va notifica participantii privind reluarea activitătii si va efectua programarile la solicitarea acestora.

6.3 Voucherele sunt transmisibile, se pot oferi cadou, doar inaintea inceperii primei sedinte de oxigenoterapie hiperbara aferenta pachetului ales.După epuizarea termenului de valabilitate al voucherelor, clientii nu mai pot solicita efectuarea sedintelor de oxigenoterapie hiperbara si pierd dreptul la restituirea sumelor achitate.

6.4 Daca emitentul voucherelor, din motive obiective, este în imposibilitatea de a onora serviciile achizitionate în perioada de valabilitate a acestora dupa reluarea activitatii economice, va restitui integral clientului contravaloarea acestora pe baza solicitării transmise de acesta.

7. Distributia si plata a voucherelor

Voucherele pot fi achizitionate doar online, prin accesarea link-ului   https://smartvoucher.ro/voucher-39495118. Plata poate fi efectuată cu card bancar sau prin transfer bancar in contul RO09RNCB0529159450870001, deschis la BCR Braila, beneficiar OXISPERO SRL, CUI 39495118. Voucherele se vor transmite in format electronic insotite de factura dupa confirmarea efectuarii platii, in prima faza, si predate personal, cu semnatura de primire a clientului, cu ocazia primei sedinte de oxigenoterapie.

8. Protectia datelor cu caracter personal:

Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul se obliga sa respecte prevederile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (“GDPR’’) aplicabil incepand cu 25.05.2018. Organizatorul actioneaza in calitate de operator in conformitate cu GDPR in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor care se inscriu in Campanie. Prelucrarea datelor cu caracter personal sunt colectate si utilizate in contextul organizarii si desfasurarii Campaniei promotionale.

OXISPERO S.R.L. Braila

Administrator

 

Scroll to top